Välkommen till Handikappföreningarna Karlstad hemsida.

Handikappföreningarna Karlstad är ett samverkansorgan för handikappföreningarna i Karlstad.  Idag är vi 16 medlemsföreningar som samverkar i handikappolitiska frågor.   

Genom vårt gemensamma arbete i ”Rådet för personer med funktionsnedsättningar”,  i dess referensgrupp och i kommunens tillgänglighetsgrupp, arbetar vi aktivt direkt mot kommunens politiker och tjänstemän.

Vårt övergripande mål är ett samhälle som är öppet för alla, där alla har lika möjlighet att vara delaktiga.  Vår grundinställning är att handikappfrågor både ska betraktas som välfärdspolitiska och som frågor om mänskliga rättigheter samt att alla samhällsområden har en handikappaspekt.

Här på vår webbplats kan du finna aktuell information rörande föreningens verksamhet, länkar till medlemsföreningar och vad som händer på det handikappolitiska området i Karlstad.

Handikappföreningarna i Karlstad

652 24 KARLSTAD.

Besöksadress: Norra Kyrkogatan 4

Tel. 054 - 18 66 00, Fax. 054 - 21 79 11

                                 e-post: hsok@telia.com

Kansliet har öppet vardagar mellan kl 8.00 och 14.30

 

Webbansvarig: HSO-Karlstad

Kontakt

© Copyright HSO Karlstad 2007-2015

Handikappföreningarna Karlstad

Handikappföreningarna Karlstads kansli på Norra Kyrkogatan 4 i Karlstad