Vilka  är vi.

Handikappförbundens samarbetsorgan är handikapprörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Det övergripande målet är ett samhälle som är öppet för alla, där alla har lika möjlighet att vara delaktiga. Grundinställningen är att handikappfrågor både ska betraktas som välfärdspolitiska och som frågor om mänskliga rättigheter samt att de flesta samhällsområden har en handikappaspekt. Det handikappolitiska arbetet baseras till stor del på "FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet".

I Karlstad är vi idag 16 medlemsföreningar som samverkar i handikappolitiska frågor. Handikappföreningarna Karlstad står också som värd för flera av sina medlemsorganisationer i den fastighet man har verksamhet på Norra Kyrkogatan 4 i Karlstad.   

De organisationer som ingår i föreningen finner du här nedan.

 

Våra medlemsorganisationer

Afasiföreningen i Karlstad

Astma-Allergiföreningen i Karlstad

Attention Karlstad

Demensföreningen i Karlstad

Diabetesföreningen  i Karlstad

FPS Karlstad

FUB Karlstad, Grums och Hammarö

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hörselskadades förening i Karlstad m.o.

Karlstads Dövas Förening

Neuroförbundet i Karlstad med omnejd

Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Värmland

Reumatikerföreningen i Karlstad

RSMH Kalstasola

Karlstads lokalförening av Personskadeförbundet RTP

Synskadades förening i Karlstad

 

Karlstad sett från gamla stenbron

Sundstatjärn

Våra medlemsföreningar